Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vertellen u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden waarop wij onze producten verkopen die op onze website staan of anderszins producten aan u verkopen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen ons voor de verkoop van producten aan u. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt, voordat u producten van onze site bestelt. Houd er rekening mee dat u door het bestellen van een van onze producten, ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de andere documenten waarnaar uitdrukkelijk in het product wordt verwezen.

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Elke keer dat u producten wilt bestellen, raadpleegt u deze Voorwaarden om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Deze Voorwaarden, en elk contract tussen ons, zijn alleen in het Nederlands.

1.   Indentiteit van de ondernemer

D.A. van Dooren
Berkenheuveldref 11

5263 EN, Vught
0031 (0) 610737941
E-mailadres: info@ballon-boutique.nl
KvK-nummer: 58003770

 

2. Onze producten

2.1 De afbeeldingen van de producten op onze site zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren van uw computer de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw producten kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

2.2 Hoewel we er alles aan hebben gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, omdat onze producten handgemaakt zijn, hebben alle maten, gewichten, capaciteiten, afmetingen en metingen die op onze site zijn aangegeven een tolerantie van 5%.

2.3 Alle producten die op onze site worden getoond, zijn afhankelijk van beschikbaarheid. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail informeren als het product dat u hebt besteld niet beschikbaar is en we uw bestelling niet verwerken als dat het geval is.

2.4 Uw gebruik van onze producten is geheel uw verantwoordelijkheid.  Elke beweging van de Producten nadat we ze hebben geïnstalleerd (indien van toepassing) is geheel uw verantwoordelijkheid.  Ook de verwijdering van de producten na uw gebruik ervan is geheel uw verantwoordelijkheid.  Wij kunnen in dergelijke opzichten geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

3. Gebruik van (helium)ballonnen – Veiligheid

 

3.1 Hoewel helium ballongas niet ontvlambaar en niet giftig is, kan het inademen van helium leiden tot ernstig letsel of de dood, omdat helium zuurstof verdringt die nodig is voor een normale ademhaling. Sta nooit toe dat uzelf of iemand anders heliumgas uit een van onze producten inademt.

 

3.2 Ballonnen kunnen ook gevaarlijk zijn, vooral voor jonge kinderen. Het is uw verantwoordelijkheid om passende veiligheidsmaatregelen te nemen voor het gebruik en de verwijdering van al onze producten.

 

3.3 Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, bevestigt u dat u deze waarschuwing hebt begrepen en stemt u ermee in de Producten veilig te gebruiken en te verwijderen.

 

 

4. Gebruik van ballonnen – Weer

 

4.1 Bij het bestellen van de producten voor gebruik buiten moet rekening worden gehouden met het effect dat ongunstige weersomstandigheden op de producten kunnen hebben.

 

4.2 Wij adviseren u een alternatief plan te overwegen en beschikbaar te hebben in geval van slechte weersomstandigheden.

 

4.3 Als na levering van de producten het slechte weer van invloed is op de producten, zijn wij niet verantwoordelijk, hoewel wij ervoor zullen zorgen dat alle producten op de juiste manier worden beveiligd en gewogen bij de opstelling.

 

 

5. Hoe het contract wordt gevormd tussen u en ons

 

5.1 U een bestelling plaatsen voor onze producten via onze site. U ook een bestelling bij ons plaatsen via e-mail of telefonisch.

 

5.2 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail van ons waarin wordt erkend dat wij uw bestelling hebben ontvangen.  Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd.  Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats zoals beschreven in clausule 7.5.

 

5.3 Als u een bestelling per e-mail of telefonisch plaatst, sturen wij u een e-mail met een offerte voor de Producten (de "Offerte").  Zodra de offerte tussen ons is overeengekomen, wordt deze omgezet in een factuur (de "Factuur") en wordt er een e-mail naar u gestuurd die de factuur (de "Orderbevestiging") koppelt. Het contract tussen ons wordt alleen gevormd wanneer we u de orderbevestiging sturen.

 

5.4 Voordat u de verzendbevestiging of orderbevestiging hebt ontvangen, kunt u het leveradres wijzigen door het nieuwe adres te e-mailen naar info@ballon-boutique.nl. Wij behouden ons het recht voor om een redelijke wijziging aan te brengen in de vermelde prijs als het nieuwe afleveradres onze kosten zal verhogen. Wij zullen u binnen 48 uur na ontvangst van uw melding van de wijziging van het afleveradres op de hoogte brengen van een dergelijke wijziging.

 

5.5 Als wij u geen product kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat product niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is of vanwege een fout in de prijs op onze site, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen wij uw bestelling niet verwerken. Als je de producten al hebt betaald, betalen we je zo snel mogelijk het volledige bedrag terug.

 

 

6. Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

 

6.1 We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien en de herziene voorwaarden zullen beschikbaar zijn op onze site of zullen anderszins voor u beschikbaar worden gesteld.

 

6.2 Elke keer dat u producten bij ons bestelt, zijn de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing op het contract tussen u en ons.

 

 

7. Herroepingsrecht

 

7.1 Als u een consument bent, heeft u herroepingsrecht gedurende de onderstaande periode in clausule 9.4, met het geen gebruik van de clausules 9.2 en 9.3. Dit betekent dat tijdens de betreffende periode als u van gedachten verandert of om een andere reden u besluit dat u een product niet wilt houden, u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.

 

7.2 Dit annuleringsrecht is echter niet van toepassing op:

 

7.2.1 Alle producten die volgens uw specificatie zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn; Of

 

7.2.2 bederfelijke goederen, zoals ballonnen die zijn opgeblazen om aan uw bestelling te voldoen.

 

7.3 Zodra we klaar zijn om de producten voor te bereiden om te worden afgehandeld, sturen we u een orderbevestiging, waarna u niet langer het recht hebt om het contract te annuleren. Dit komt omdat de Producten zijn vrijgesteld van het annuleringsrecht omdat ze bederfelijke goederen.

 

7.4 Uw recht om een contract te annuleren gaat in vanaf de datum van de orderbevestiging en zal duren voor een periode van 14 kalenderdagen, behalve in het geval van producten die zijn gemaakt volgens uw specificatie of duidelijk gepersonaliseerd (waarop het annuleringsrecht niet van toepassing is) of waar de Producten zijn Geleverd.

 

7.5 Om een contract te annuleren, dient u schriftelijk contact met ons opnemen om het ons te vertellen door een e-mail te sturen naar info@ballon-boutique.nl. U dient een kopie van uw annuleringsmelding te bewaren voor uw eigen administratie. Als u ons uw annuleringsbericht per e-mail, is uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u ons de e-mail hebt gestuurd.

 

7.6 U ontvangt een volledige terugbetaling van de prijs die u voor de Producten hebt betaald en eventuele toepasselijke leveringskosten waarvoor u hebt betaald. Wij verwerken de aan u verschuldigde terugbetaling zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering zoals beschreven in clausule 7.5. Als u de producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze defect of verkeerd beschreven waren, raadpleegt u clausule 7.8.

 

7.7 Wij betalen u terug via PayPal, op de creditcard of betaalkaart die door u wordt gebruikt om te betalen.

 

7.8 Als u de producten op grond van deze clausule 7 aan ons hebt geretourneerd omdat ze defect of verkeerd zijn beschreven

 

7.8.1 We zullen de prijs van een defect product volledig terugbetalen, eventuele toepasselijke leveringskosten en eventuele redelijke kosten die u maakt bij het retourneren van het artikel aan ons;

 

7.8.2 U moet de producten zo snel mogelijk aan ons retourneren; En

 

7.8.3 u bent wettelijk verplicht om de Producten in uw bezit te houden en de Producten redelijk te verzorgen terwijl zij in uw bezit zijn.

 

7.9 Details van uw wettelijke recht om te annuleren en een uitleg over hoe deze uit te oefenen zijn opgenomen in de orderbevestiging.

 

 

8. Levering en installatie

 

8.1 Uw bestelling wordt uitgevoerd op de geschatte leverdatum of insteltijd die is vastgelegd in de orderbevestigin, tenzij er een gebeurtenis buiten onze controle is. Als we de geschatte leverdatum of installatietijd niet kunnen halen vanwege een gebeurtenis buiten onze controle, nemen we contact met u op met een herziene geschatte leveringsdatum of installatietijd.

 

8.2 Levering en installatie worden voltooid wanneer we de producten leveren op het adres dat u ons hebt gegeven.

 

8.3 De producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering. 

 

8.4 U bent eigenaar van de Producten zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen, inclusief alle toepasselijke afleverkosten.

 

 

9. lenen van frames en standaards

 

9.1 Frames en standaards die in een installatie kunnen zitten blijven ten alle tijden eigendom van de Ballon Boutique, mits anders overeengekomen.

 

9.2 Voor de frames en standaarden word een borgsom gerekend die contant voldaan moet worden.

 

9.3 De frames en standaarden moeten 14 kalenderdagen na aflevering retour gebracht worden.

 

9.4 Na retour brengen van de frames en standaarden word de borgsom contant retourgegeven.

 

9.5 Iedere dag, na de afgesproken 14 kalenderdagen, dat de frames en standaarden niet retour gebracht zijn. Wordt er 5% per etmaal in rekening gebracht. Deze kosten worden van de borgsom afgehouden.

 

10. Prijs van producten en leveringskosten

 

10.1 De prijzen van de Producten zullen worden zoals vermeld op onze site van tijd tot tijd of zoals overeengekomen met ons per e-mail of aan de telefoon. Wij doen er alle redelijke zorg aan om ervoor te zorgen dat de prijzen van producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie op het systeem is ingevoerd. Als we echter een fout ontdekken in de prijs van product(en) die u hebt besteld, raadpleegt u clausule 10.5 voor wat er in dit geval gebeurt.

 

10.2 De prijzen voor onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die we hebben bevestigd met een orderbevestiging.

 

10.3 De prijs van een product is zonder verzendkosten. Onze verzendkosten zijn zoals vermeld op de offerte.

 

10.4 Wanneer u de Producten voor een evenement hebt besteld en we hebben ingestemd met het "installeren" van de producten voor dat evenement zullen wij u "installatie" kosten in rekening brengen voor deze service die zal worden overeengekomen als onderdeel van uw bestelling.

 

10.5.1 wanneer de juiste prijs van het product lager is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, brengen wij het lagere bedrag in rekening bij het verzenden van de producten naar u; En

 

10.5.2 Als de juiste prijs van het product hoger is dan de prijs vermeld op onze site, zullen we zo snel mogelijk schriftelijk contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van deze fout en geven wij u de mogelijkheid om het Product tegen de juiste prijs te blijven kopen of uw bestelling te annuleren. We verwerken uw bestelling pas als wij uw instructies hebben. Als we geen contact met u kunnen opnemen met behulp van de contactgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, behandelen we de bestelling als geannuleerd en stellen we u schriftelijk op de hoogte.

 

11. Hoe te betalen

 

11.1 U kunt alleen via bankoverschrijving betalen voor producten of anderszins zijn overeengekomen.

 

11.2 Betaling voor de Producten en alle toepasselijke installatiekosten en leveringskosten is vooraf, tenzij anders overeengekomen.

 

12. Annulering, vermindering en uitstel

 

12.1 Deze clausule 12 is van toepassing als u:

a) een bestelling wilt annuleren; Of

b) de omvang van een gebeurtenis verkleinen, waardoor de prijs van uw bestelling wordt verlaagd.

 

12.2 Als u uw bestelling wilt annuleren, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen en zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

a) Bericht dat wij meer dan 30 dagen voor de leveringsdatum hebben ontvangen: Nihil.

(b) Kennisgeving die wij 30 tot 14 dagen voor de leveringsdatum hebben ontvangen: 30% van de bestelprijs.

(c) Kennisgeving die wij 14 tot 7 dagen voor de leveringsdatum hebben ontvangen: 50% van de bestelprijs.

(d) Kennisgeving die door ons 7 dagen of minder voor de leveringsdatum is ontvangen: 100% van de bestelprijs.

 

12.3 Als u de omvang van een evenement wilt verkleinen, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen met vermelding van de details van de gewenste korting. Als een dergelijke verlaging resulteert in een wijziging van meer dan 40% van de bestelprijs, behouden we ons het recht voor om het contract te annuleren door u schriftelijk op de hoogte te stellen en de annuleringskosten toe te passen overeenkomstig clausule 12.2 (de datum van annulering is de datum waarop we uw kennisgeving van vermindering hebben ontvangen).

 

12.4 Als u uw bestelling wilt uitstellen, dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen met vermelding van de details van de gewenste toekomstige leveringsdatum. Op voorwaarde dat binnen 130 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum een herziene leveringsdatum wordt overeengekomen, vormt elke betaling die van u is ontvangen een tegoed ten opzichte van de bestelling.  Als een herziene leveringsdatum niet is overeengekomen, behouden we ons het recht voor om de bestelling te annuleren door u schriftelijk op de hoogte te stellen en annuleringskosten toe te passen overeenkomstig clausule 12.2 (de datum van annulering is de datum waarop we uw kennisgeving van uitstel hebben ontvangen). Houd er rekening mee dat we mogelijk niet kunnen instemmen met een gevraagde uitsteldatum, bijvoorbeeld wegens gebrek aan beschikbaarheid.

 

12.5 Als u uw bestelling wilt annuleren, verminderen of uitstellen, moet u ons in kennis stellen overeenkomstig clausule 15.

 

 

13. Onze aansprakelijkheid

 

13.1 Als we niet voldoen aan deze Voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt dat een te voorzien eis is van onze schending van deze Voorwaarden of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als ze een duidelijk gevolg waren van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat we het contract aangingen.

 

13.2 Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. U stemt ermee in het product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden en wij zijn u niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

13.3 Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor:

 

13.3.1 overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

 

13.3.2 fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken.

 

 

14. Gebeurtenissen buiten onze controle

 

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertragen van de uitvoering van een van onze verplichtingen uit hoofde van een contract dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle. Een gebeurtenis buiten onze controle wordt hieronder gedefinieerd in clausule 14.2.

 

14.2 Een "gebeurtenis buiten onze controle": elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van stakingen zonder beperking, uitsluitingen of andere industriële acties van derden, burgerlijke commotie, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of bedreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen , scheepvaart, vliegtuigen, motorvervoer of andere vormen van openbaar of particulier vervoer.

 

14.3 Als er een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt dat van invloed is op de nagekomen van onze verplichtingen uit hoofde van een contract:

 

14.3.1 wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen; En

 

14.3.2 onze verplichtingen uit hoofde van een contract worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van het Gebeurtenis Buiten Onze Controle. Wanneer het gebeurtenis buiten onze controle van invloed is op onze levering van producten aan u, regelen wij een nieuwe leveringsdatum met u nadat het Gebeurtenis Buiten Onze Controle voorbij is.

 

 

15. Communicatie tussen ons

 

15.1 Wanneer we in deze termen verwijzen naar "schriftelijk", zal dit ook e-mail omvatten.

 

15.2.1 Om een contract te annuleren in overeenstemming met uw wettelijke recht om dit te doen zoals bepaald in clausule 7, moet u schriftelijk contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@ballon-boutique.nl. U deint een kopie van uw annuleringsmelding bewaren voor uw eigen administratie. Als u ons uw annuleringsbericht per e-mail stuurt, is uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u ons de e-mail hebt gestuurd.

 

15.2.2 Als u om een andere reden schriftelijk contact met ons wilt opnemen, u dit per e-mail info@ballon-boutique.nl.

 

15.3 Als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk op de hoogte moeten stellen, doen we dit per e-mail.

 

Ballon zorg

Voor een uitgebreide gids voor het gebruik van onze ballonnen, zie de pagina Ballonverzorging.